Opvoedpositief is een bureau voor opvoedondersteuning voor alle opvoeders vanuit een thuis- of werksituatie. Het begeleiden van ouders en kinderen gebeurt vanuit het gezamenlijk denken in oplossingen in plaats van problemen.

Opvoedpositief begeleidt ouders en kinderen om zo goed mogelijk door de tijd van echtscheiding te komen en de communicatie onderling te bevorderen.

Opvoedpositief ondersteunt pedagogisch medewerkers, leerkrachten en docenten in de omgang met kinderen d.m.v. coaching en training.

Opvoedpositief organiseert opvoedbijeenkomsten voor ouders om de dialoog en binding tussen ouders onderling te stimuleren.
 
 


 

Joyce van Opvoedpositief